Otsi

Kategooriad

Helle Metslang jt. (toimetajad) - EESTI RAKENDUSLINGVISTIKA ÜHINGU AASTARAAMAT 8 - Eesti Rakenduslingvistika Ühing 2012

Helle Metslang jt. (toimetajad) - EESTI RAKENDUSLINGVISTIKA ÜHINGU AASTARAAMAT 8 - Eesti Rakenduslingvistika Ühing 2012

Helle Metslang, Margit Langemets ja Maria-Maren Sepper (toimetajad) - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 8 = Estonian Papers in Applied Linguistics 8 - Eesti Rakenduslingvistika Ühing 2012

Rohkem infot


9,90 € -

1 toode on laos

NB! Hetkel viimane laos olev eksemplar.

Autor: Helle Metslang, Margit Langemets ja Maria-Maren Sepper (toimetajad)
Pealkiri: Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 8 = Estonian Papers in Applied Linguistics 8
Kirjastus: Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Sari: -
Tõlkija: -
Kujundaja, illustraator: Piia Ruber
Väljaandmise aeg: 2012
Formaat: ca 16x24 cm, 288 lk., pehme köide
Kaal: ca 510 g
Seisukord: heas seisus kasutatud raamat

Märkused: Tekst raamatus on eesti ja inglise keeles.

- - - - -

Kausatiivsuse omandamisest eesti keeles. Acquisition of causatives in Estonian. Reili Argus

Lithuanian narrative language at preschool age. Leedukeelne narratiiv koolieeliku-eas. Ingrida Balčiūnienė

Enda algatatud eneseparandus eestikeelsetes MSN-i dialoogides. Self-initiated self-repair in Estonian Instant Messaging interaction. Tiit Hennoste

Osalausete tuvastamine eestikeelses tekstis kui iseseisev ülesanne. Clause splitting as a separate task (in the analysis of Estonian texts). Heiki-Jaan Kaalep, Kadri Muischnek

Lithuanian and Russian child-directed speech: Why do we ask young children so many questions? Leedu- ja venekeelne lapsele suunatud kõne: miks me esitame väikelastele nii palju küsimusi? Victoria V. Kazakovskaya, Ingrida Balčiūnienė

Referentsiaalsed noomenifraasid laste narratiivides. Referential Noun Phrases in Estonian children's narratives. Helen Kirsipuu, Piret Soodla, Renate Pajusalu

Konversatsiooniagendi modelleerimine argumenteerimisdialoogis: suhtlus kui infoseisundite värskendamine. Modelling of conversational agents in argumentation: Conversation as updating of information states. Mare Koit

Argumenteerimisvõtted riigieksamikirjandites. Argumentation methods in the Estonian high school matriculation examination essays. Kersti Lepajõe

Eesti Wordnet'i struktuuri analüüsist. Structural analysis of the current Estonian Wordnet. Ahti Lohk, Leo Võhandu

Automaatne ajaväljendite tuvastamine eestikeelsetes tekstides. Automatic recognition and normalization of temporal expressions in Estonian language texts. Siim Orasmaa

Lexicon-based detection of emotion in different types of texts: Preliminary remarks . Eri tüüpi tekstide emotsionaalsuse tuvastamine leksikonipõhisel meetodil: esmased katsetused. Hille Pajupuu, Krista Kerge, Rene Altrov

Study diaries in translation education at Tallinn University. Tõlkepäevikud tõlkijakoolituses. Triin Pappel, Tiia Falk

Ajasõnad varasel perioodil eesti lapsekeeles. Early development of time adverbs in Estonian child language. Sirli Parm

Direktiivisekventsid isa ja tütre suhtluses: juhtumianalüüs. Directive sequences in a conversation of father and daughter: A case study. Andriela Rääbis

Kas formandid peegeldavad emotsioone? Do formants speak of emotions? Kairi Tamuri Algupäraste ja tõlgitud eestikeelsete tekstide eristatavusest ning neile omistatud omadustest . On the identifiability and characteristics of translations and non-translations in Estonian. Marju Taukar

Kuidas määrata eesti keele sõnavara tundetoone? Detecting emotional valencies for the Estonian vocabulary. Ene Vainik

Focus on the form versus focus on the message in lingua franca conversation . Sõnumile või keelelisele vormile keskendumine võõrkeelses vestluses. Natalja Zagura