Otsi

Kategooriad

Eurokalkulaator

1 EUR = 15,6466 EEK

Arvuta

Erki Russow jt. (koostajad) - ARHEOLOOGILISED VÄLITÖÖD EESTIS 2015. ARCHAEOLOGICAL FIELDWORK IN ESTONIA 2015 - 2016

Erki Russow jt. (koostajad) - ARHEOLOOGILISED VÄLITÖÖD EESTIS 2015. ARCHAEOLOGICAL FIELDWORK IN ESTONIA 2015 - 2016

Erki Russow ja Arvi Haak (koostajad) - Arheoloogilised välitööd Eestis 2015 = Archaeological Fieldwork in Estonia 2015 - Muinsuskaitseamet 2016

Rohkem infot


9,90 € -

1 toode on laos

NB! Hetkel viimane laos olev eksemplar.

Autor: Erki Russow ja Arvi Haak (koostajad)
Pealkiri: Arheoloogilised välitööd Eestis 2015 = Archaeological Fieldwork in Estonia 2015
Kirjastus: Muinsuskaitseamet
Sari: -
Tõlkija: -
Kujundaja, illustraator: Joosep Siitan
Väljaandmise aeg: 2016
Formaat: ca 17x24 cm, 264 lk., pehme köide
Kaal: ca 510 g
Seisukord: heas seisus vähekasutatud raamat

Märkused: Raamat on inglise ja osaliselt eesti ning saksa keeles.

Arheoloogilised Välitööd Eestis on perioodiline ajakiri, mis koondab informatsiooni iga-aastastest arheoloogilistest välitöödest Eestis. Avaldatud artiklid on inglise- või saksakeelsed ning iga artikli juurde kuulub lühike eestikeelne kokkuvõte.

Ajakirja on oodatud kaastööd, mis käsitlevad üldjuhul trükise väljaandmisele eelnenud aastal toimunud arheoloogilisi välitöid Eestis.

- - - - -

Sisu:

1. ERKI RUSSOW, ARVI HAAK and ULLA KADAKAS
Archaeological fieldwork in 2015. Arheoloogilised välitööd 2015. aastal; pp. 9-28

2. VALTER LANG, AIVAR KRIISKA, ANDRES TVAURI and GURLY VEDRU
Preliminary archaeological studies on the route of Rail Baltic. Rail Balticu raudteetrassi arheoloogilised eeluuringud; pp. 29-34

3. MARGOT LANEMAN, VALTER LANG and RAGNAR SAAGE
Burial site hidden in a clearance cairn at Alu, Raplamaa. Põllukivihunnikusse peitunud matmispaik Raplamaal Alus; pp. 35-46

4. KRISTIINA PAAVEL, ANDRES KIMBER, EVE RANNAMÄE and AIVAR KRIISKA
Investigations at Sõjamäe and Soodevae cup-marked boulders and Late Neolithic / Iron Age settlement site at the south-eastern border of Tallinn. Uuringud Sõjamäe ja Soodevahe lohukivide ümbruses ja hilisneoliitilisel / rauaaegsel asulakohal Tallinna kagupiiril; pp. 47-58

5. ANU KIVIRÜÜT and MAARJA OLLI
Archaeological research on Aakre Kivivare tarand-grave. Uurimistööd Aakre Kivivare tarandkalmel; pp. 59-70

6. RISTO P. KOOVIT and MAURI KIUDSOO
Roman Age deposit from Varudi-Vanaküla. Varudi-Vanaküla Rooma rauaaegne peitleid; pp. 71-80

7. AIVAR KRIISKA and VILLE DREVING
Roman coins and other Iron Age and Medieval Period items discovered on the northern shore of Lake Võrtsjärv. Rooma mündid ja teised Võrtsjärve põhjakaldalt avastatud raua- ja keskaegsed esemed; pp. 81-88

8. MARIKA MÄGI, RIINA RIIEL-MÜRK and INDREK JETS
Archaeological fieldwork at Viidumäe cult site. Arheoloogilised välitööd Viidumäe ohverduskohal; pp. 89-96

9. HEIKI VALK and PIKNE KAMA
Archaeological Investigation on Madsa hill fort. Arheoloogilised uuringud Madsa linnamäel; pp. 97-102

10. PIKNE KAMA and MARGE KONSA
Archaeological investigations on the cremation cemetery and settlement site of Alasoo Varajemägi. Arheoloogilised uuringud Alasoo Varajemäe põletusmatustega kalmistul ja asulakohal; pp. 103-112

11. ÜLLE TAMLA
Saka Late Viking Age silver hoard from north-east Estonia. Saka hõbeaare; pp. 113-120

12. ÜLLE TAMLA
Ristimäe stone grave on the island of Muhu. Ristimäe kivikalme Muhu saarel; pp. 121-126

13. MATI MANDEL, RAILI ALLMÄE und LIINA MALDRE
Archäologische Forschungen in Maidla, Kurese und Peanse. Arheoloogilised uuringud Maidlas, Kuresel ja Peanses; pp. 127-132

14. HEIKI VALK
New finds from the remains of besieging constructions in the Castle Park of Viljandi. Uued piiramisrajatise jäänuste leiud Viljandi Lossimägedes; pp. 133-138

15. MAILI ROIO, LEMBI LÕUGAS, ALAR LÄÄNELAID, LIINA MALDRE, ERKI RUSSOW and ÜLLE SILLASOO
Medieval ship finds from Kadriorg, Tallinn. Keskaegsed laevaleiud Tallinnast Kadriorust; pp. 139-158

16. JEKATERINA LISSITSINA, LIIVI VARUL, MARTIN MALVE, VILLU KADAKAS and AIVAR KRIISKA
Rakvere Teatrimägi – an overview of the site and new results from the archaeological excavations in 2015. Rakvere Teatrimägi – ülevaade ja 2015. aasta arheoloogiliste uuringute tulemused; pp. 159-170

17. ANDRES TVAURI
Where are the archaeological remains of medieval and Early Modern town of Paide? Archaeological monitoring in the Old Town of Paide. Kus on kesk- ja varauusaegse Paide arheoloogilised jäänused? Arheoloogiline järelevalve Paide vanalinnas; pp. 171-178

18. GURLY VEDRU, HEIDI LUIK and ARVO LEHIS
Archaeological monitoring at the central part of New Pärnu. Arheoloogiline järelevalve Pärnu kesklinnas; pp. 179-186

19. JEKATERINA LISSITSINA, KAUR ALTTOA, MARTIN MALVE, ALO ERVIN, JÜRI PLADO and AIVAR KRIISKA
Archaeological research in Vastseliina. Arheoloogilised uuringud Vastseliinas; pp. 187-198

20. MARTIN MALVE
Archaeological fieldwork at the medieval and early modern churchyards in Nõo, Pilistvere and Põltsamaa. Välitööd Nõo, Pilistvere ja Põltsamaa kesk- ja varauusaegsetes kirikaedades; pp. 199-210

21. VELLO MÄSS and ERKI RUSSOW
A delivery for a pharmacy? Exceptional collection of Early Modern Age finds from the sea bed of the Tallinn Bay. Saadetis apteekrile? Erandlik kogum varauusaegseid leide Tallinna lahe põhjast; pp. 211-224

22. MAILI ROIO, ANDRI BABURIN and AIVAR KRIISKA
Archaeological survey in the northern and north-western parts of Lake Peipsi. Arheoloogiline leire Peipsi järve põhja- ja loodeosas; pp. 225-234

23. RIINA RAMMO, NELE KANGERT ja KRISTI TASUJA
Landscape surveys and new monuments discovered in 2015. 2015. aasta maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised; pp. 235-248